Elektrická požární signalizace

Projekce elektrické požární signalizace (EPS)

EPS = soubor elektronických zařízení, která slouží zejména k ochraně života i zdraví osob, ale také chrání majetek před účinky požáru a jeho zplodin.

 

Srdcem celého systému je požární ústředna, která vyhodnocuje připojené hlásiče požáru. Ty mohou být buď automatické, reagující na prudké zvýšení teploty nebo vzniklý kouř, nebo tlačítkové, jejichž stiskem se ohlásí požár.

 

Při aktivaci kteréhokoli hlásiče ústředna vyhlásí poplach, což je signalizováno akusticky v celém objektu. Poplachový signál může být dále přenášen na Pult centrální ochrany, případně přímo na Hasičský záchranný sbor.

 

Obsluha ústředny má zpravidla určitý čas na zrušení poplachu a pokud tak neučiní, následují akce, které mají minimalizovat škody vzniklé požárem, případně eliminovat nebezpečí hrozící osobám uvnitř objektu, ale i zasahujícím hasičům.

V objektech s větší koncentrací osob je nezbytná instalace Evakuačního rozhlasu, který při poplachu automaticky spouští předem nahrané hlášení.

 

Systémy elektrické požární signalizace jsou v určitých objektech předepsány ze zákona, ale lze jimi vybavit i ostatní objekty, u kterých přichází v úvahu nebezpečí požáru.

 

Požární signalizace
Projekt požárního zabezpečení

Taková investice se nepochybně vyplatí, neboť škody způsobené požárem zpravidla výrazně překročí náklady na pořízení EPS.

Řešíte bezpečnost vašeho objektu?

Pošlete nám poptávku

Poptávka služeb